Dhanalakshmi Srinivasan College Of Pharmacy
Thuraiyur Road, Perambalur
dspharmacycollege@gmail.com
+91 7094466491, 9092493278, 9080739201
+91 4328 - 220075
 • Dr.D.Dhayabaran, M.Pharm., PhD., - PRINCIPAL
 • Dr.M.SIVAGAMY, M.Pharm.,Ph.D.,
 • Dr.P.S.DHIVYA,M.Pharm.,Ph.D.,
 • Ms.A.Meena, M.Pharm
 • Ms.B.Rekha, M.Pharm
 • A.MEHTAJ BEGUM, M.Pharm.,
 • S. JANSI RANI, M.Pharm.,
 • K.SANGEETHA,M.Pharm.,
 • A.SUGUMARPANDI, M.Pharm.,
 • R.RAMAPRABHA, M.Pharm.,
 • S.RAJESH,M.Pharm.,
 • G.HARIPRIYA,M.Pharm.,
 • P. RAJALAKSHMI, M.Pharm.,
 • K.JEBASTIN, M.Pharm.,
 • M. KATHIRAVAN, M.Pharm.,
 • R. RANJITHA, M.Pharm.,
 • V. SURYA,B.Pharm.,
 • P.INDIRA, B.Pharm.,
 • J.SUJATHA, B.Pharm.,
 • S.BHUVANESHWARI, B.Pharm.,
 • N.SUBASHREE, B.Pharm.,
 • M.MANGAYARKARASI, B.Pharm.,

Gallery