dspharmacycollege@gmail.com
+91 70944 66491, 7094433180
+91 4328 - 220075
 • Dr.S.Mohamed Halith, M.Pharm.,Ph.D ,- PRINCIPAL
 • Dr.B.PRATHAP, M.Pharm.,Ph.D
 • Dr.M.Sakthivel, M.Pharm.,Ph.D
 • Dr.M.SIVAGAMY, M.Pharm.,Ph.D.,
 • Ms.A.Meena, M.Pharm.,
 • Ms.B.Rekha, M.Pharm.,
 • A.MEHTAJ BEGUM, M.Pharm.,
 • S.JANSI RANI, M.Pharm.,
 • Ms.R.Nirmala M.Pharm.,
 • Mr.P.Sankar M.Pharm.,
 • Mr.D.Sarath Kumar M.Pharm.,
 • Mr.P.Lokesh Kumar M.Pharm.,
 • Mr.B.Yuvaraj M.Pharm.,
 • Mr.V.Karthikeyan M.Pharm.,
 • Mr.S.Saravanan M.Pharm.,
 • Mr.M.Gokul M.Pharm.,
 • Mr.M.Abdul Rasheeth M.Pharm.,
 • Mr.SangarajRajendra M.Pharm.,Ph.D
 • Mr.P.Ezhilarasan M.Pharm.,
 • Mr.S.Gnana sekaran M.Pharm.,
 • Ms.R.Meenatchi M.Pharm.,
 • Mrs.P.Devi M.Pharm.,
 • Mrs.P.Gokila M.Pharm.,
 • Mr.Ajith.N.P M.Pharm.,
 • A.SUGUMARPANDI, M.Pharm.,
 • S.RAJESH,M.Pharm.,
 • G.HARIPRIYA,M.Pharm.,
 • P.RAJALAKSHMI, M.Pharm.,
 • M.KATHIRAVAN, M.Pharm.,
 • MS.D.Dhivya, M.Pharm.,
 • Mr.R.Suresh, M. Pharm.,
 • Mr.M.Mohan Raj, M.Pharm.,
 • Mr. S.Naveen Kumar M.Pharm.,
 • Mr.R.Harish M.Pharm.,
 • Mr. P.Prasath M.Pharm.,
 • Ms.P.Nivya M.Pharm.,
 • Ms.S.P.Meenakshi Pharm.D
 • Mr.V.Nagarajan M.Pharm.,
 • Ms.P.Thilagavathi M.Pharm.,
 • Ms.R.Priyanka M.Pharm.,
 • Mr.S.Vivekananda M.Pharm.,
 • Ms.C.Indra Priyadharshini M.Pharm.,
 • Ms.I.Rajalakshmi M.Pharm.,
 • Ms.M.Naveena B.Pharm
 • J.SUJATHA, B.Pharm.,
 • S.BHUVANESHWARI, B.Pharm.,
 • M.MANGAYARKARASI, B.Pharm.,

Gallery